Chứng nhận chất lượng

Cao bí đao Cocoon được viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng